Nr 1 orgaaniline fair trade kookosõli maailmas

Autor:
Sonali Pandithasekera
Finantsjuht, Serendipol 

Serendipoli orgaanilise ja õiglase kaubanduse kookosõli projekt sai alguse Dr. Bronner´s firma soovist taas järjele aidata kohalikku kogukonda, kelle elu 2004 aasta tsunami kahjustas. Serendipol alustas 2007 aastal metsikuks kasvanud ja hüljatud kookose istanduse ning kookose tootmise tehasega. Sel ajal peeti seda projekti naeruväärseks ja lühiajaliseks.

Nüüdseks peale 9 tegutsemisaastat on 1260 kaasatud põllumeest, 300 töötajat ja 30 miljonit kookospähklit aastas. Kasv on olnud tohtu!

Et saada üle kartusest - orgaaniline tootmine on vähem kasumlik ja suurte kuludega -, koolitas kohalik meeskond järjepidevalt kookosekasvatajaid, kuidas viljeleda jätkusuutlikku põllumajandust. Projekt keskendus pinnase väetamisele orgaanilise kompostiga ja intressivabade laenude andmisele, mis aitasid põllumehed taas järjele. Lisaks õiglasele kauba hinnale, pakkusime ka finantsilisi lisaboonuseid oma töö jätkamiseks.

Kuigi paljud orgaanilise kookosõli projektid on aastate jooksul läinud "hallitama", tihtipeale ebaeetiliste nüansside pärast nagu ebamäärased standardid, ebaausad kauplemisvõtted jm, on meie põllumehed jäänud ustavaks Serendipolile. Meie ärimudel on aus ja läbipaistev ning seda hinnatakse kõrgelt.

Täna anname tööd 300 naisele ja mehele ning meie edu ei peitu vaid motivatsioonipaketis, aga ka empaatilises kommunikatsioonis.

Meie äri kasumist saab osa ka kohalik ühiskond. Oleme ette võtnud üle 700 projekti ja investeerinud sinna üle 1.2 miljoni dollari: meditsiinilised vahendid maakliinikutele, sanitaarsüsteemide parandamine ja puhtale veele ligipääsu tagamine; internetiga ühendamine ja raamatukogude rajamine koolides, tugiteenused kuritarvitatud naistele ja lastele; suuremad ehitusprojektid nagu sillad, teed, elektriühendus.


Mul on 1 elu ja 1 võimalus teha midagi olulist..
Mu usk nõuab, et ma teen midagi - mida iganes suudan, kus iganes ma olen, niikaua kui saan -, mis muudab seda maailma.
- Jimmy Carter