Fair trade preemiumid toetavad inimesi ja kogukondasid

Tooraine hankimisega alustades nägime, kui suur mõju on õiglasel kaubandusel kogukondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Tänasel päeval on meie erinevad projektid maksnud kokku 2,5 miljonit USD fair trade preemiumtasu, millest on kasu saanud rohkem kui 20 000 inimest kaudselt ja otseselt.

Kuidas see töötab: õiglase kaubanduse tooraine tootjad küsivad ostjatelt (Dr. Bronner´s jt kolmandad osapooled) 10% lisatasu ehk fair trade preemiumtasu tooraine ja tööjõukulude eest. See tasu läheb fair trade fondi, mida haldab põllumeestest, farmitöölistest, tehasetöölistest, põllumajandusinspektoritest ja firmajuhatusest koosnev komitee. Komiteed arutavad projektide arengut, eelarvet ja valivad välja uued projektid.

Algselt kulutati preemiumtasusid peamiselt taimede istutamisele ja muudele majapidamisi arendavatele projektidele, aga tasude kasvades (aastas üle 350 000 USD) alustati ka kogukondade aitamisega: meditsiinivarustuse hankimine, puurkaevude rajamine, sanitaarsüsteemide arendamine, moskiitovõrkude hange, haridus, elektrivõrkude parandamine, sillad jt infrastruktuurirajatised.

Mõistes õiglase kaubanduse olulisust, otsustas Dr. Bronner´s koos kolmandate osapooltega toetada projekte, mida ei ole arvatud preemiumtasude alla käivateks. Annetasime lisaks 220 000 USD, et suurendada kohalike kogukondade heaolu.

Õiglase kaubanduse põhimõtted

Õiglased hinnad: Maksa põllumeestele õiglast ja stabiilset hinda, mis katab tootmiskulud ja tagab kasumi, kaitstes põllumehi ebastabiilsete globlaalsete turgude eest.

Head töötingimused: Turvalised töötingimused, elamisväärne palk ja sotsiaalsed garantiid, karjäärivõimalused, sooline võrdsus, lapstööjõukeeld, sunnitöökeeld. 

Koolitused: Koolita põllumehi mahekasvatuse, komposteerimise, kahjuritõrje alal jt valdkondades.

Fair Trade fond: 10% preemiumtasu erinevatele arenguprojektidele 

Jätkusuutlikkus: ,Orgaaniline majandamine, pinnase rikastamine, komposteerimine.


18-in-1
Dr. Bronner´s seepidel on 18 kasutusvõimalust!
Vaata rohkem >